İpotek Danışmanlığı

Bir evin / Konutun satın alınması sırasında finansal plan uygulanmaktadır. İşte bu nedenle satış veya satın alım kararınızı vermeden önce bir mali müşavir ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Finansal danışman – mali müşavir, satış veya satın alım durumlarında finansal durumunuz ile ilgili sizlere bilgi verebilecektir. Örneğin: Yeni evin / konutun finanslandırılması, tadilatının gerçekleştirilmesi, borç bakiyeleri veya aşırı değerin kullanılması gibi. Biz:……..………………ile işbirliği yapıyoruz ve onlar sizlere finansal olanaklarınız ile ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgi verebilirler ve aşağıda belirtilen soruları cevaplandırabilirler: 

- Maksimum olarak borçlanabileceğim veya harcayabileceğim para tutarları nedir?
- Halihazırda mevcut olan ipoteğimin yeniden finanslandırılması benim açımdan acaba ne kadar caziptir?
- Yeni evimin / konutumun aylık sabit masrafları ne olacaktır?
- Sermayemi en iyi şekilde acaba nasıl yönetebilirim? 
- Benim için başka kredi olanakları da acaba mevcut mudur? (Örneğin: Otomobil kredisi vesaire.)
- Acaba benim için gerekli olan bütün sigortalara sahip miyim? Ve bu sigortalar acaba avantajlımıdır?